Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

GUIA PER DEMANAR ELS AJUTS DELS SENGLARSCaça senglar

07/07/2024
Es poden presentar fins el 5 d'agost

La Generalitat ha obert ja el termini per sol·licitar els ajuts per al foment de la cacera del senglar. Aquests ajuts estan destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn al circuit de comercialització. 

El període per fer-ho és fins el 5 d'agost i, com que els tràmits burocràtics no solen ser fàcils, us adjuntem una guia que us pot servir d'ajut. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'oficina.

L’objecte de l’ajut és:

  1. Objectiu 1: establir una línia d’ajuts per a la promoció de la captura de senglars per disminuir-ne la densitat al medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes, especialment la pesta porcina africana, PPA, i la tuberculosi bovina, TB, i prevenir els danys al sector primari, mitjançant l’estímul de la caça. Aquest objectiu conté una línia:
    • Línia 1.1: facilitar i estimular l’activitat de les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre i que realitzin la captura de senglars en el territori de Catalunya amb l’objectiu d’incrementar-ne les captures i reduir-ne la densitat a fi de disminuir el risc d’entrada de la PPA, contribuir a frenar la progressió de la TB i a la lluita contra altres malalties de declaració obligatòria, evitar els danys al sector primari i estimular l’entrada d’aquests animals caçats al circuit alimentari.
  2. Objectiu 2: establir una línia d’ajuts per promoure l’aprofitament de la carn procedent de les peces capturades per introduir-la al circuit de comercialització, mitjançat el transport i la recepció als PLCC i/o EMCC i per promoure la realització d’obres de millores als PLCC. Aquest objectiu conté dues línies:
    • Línia 2.1: promoure el transport dels senglars caçats des del punt de captura fins al PLCC o EMCC.
    • Línia 2.2: estimular l’acceptació dels senglars caçats en qualsevol lloc del territori de Catalunya per part dels PLCC existents a Catalunya, amb l’objectiu d’estimular la comercialització de la carn de senglar com a mesura de gestió i d’aprofitament de les captures i a fi d’afavorir l’economia circular evitant la generació de residus per la destrucció de les peces capturades. També d’incrementar les captures de senglar i reduir-ne la densitat, de manera que disminueixi el risc d’entrada de la PPA, es contribueixi a frenar la progressió de la TB i es previnguin els danys al sector primari.
    • Línia 2.4: reduir la despesa de gestió dels residus SANDACH per part dels PLCC de tots els senglars caçats dins el territori de Catalunya amb independència de la seva aptitud per a la comercialització.


Guia breu ajuts


https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22525-ajuts-al-foment-de-captures-i-carn-de-senglar?moda=1
<< Tornar