Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

INFORMACIÓ SOBRE LA PPAFederació Catalana de Caça - Territorial de Girona 10/12/2018

Com potser deveu saber, a determinades zones d’Europa s’han declarat diversos focus de pesta porcina africana. Es tracta d’una malaltia que afecta als porcs senglars i als porcs domèstics i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i transport de bestiar. Cal destacar, no obstant, que no té cap risc per a la salut de les persones.

 A dia d’avui no s’ha declarat cap cas de la malaltia a Catalunya, però ateses les característiques, la greu incidència econòmica potencial envers el sector porcí i envers l’activitat cinegètica, el millor que podem fer és prevenir-la, i si arribés el moment, detectar-la de seguida. Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració, per tal d’incrementar la vigilància per detectar possibles porc senglars malalts o morts. 

Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots i, per tant, us demanem que ens ajudeu a fer-ne difusió, repartint el tríptic entre TOTS els vostres associats i penjant el cartell en un lloc visible de la vostra seu o lloc de reunió.

Aprofitem per recordar-vos la importància de no deixar cap animal ni vísceres al medi després de les accions de caça per tal d’evitar la disseminació de la PPA i d’altres agents patògens, així com no entrar a cap explotació res del que s’utilitzi per caçar.

És molt important seguir totes aquestes instruccions i extremar les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.

*Adjunt teniu un tríptic informatiu sobre la Pesta Porcina Africana (PPA)

portal de referencia de caça portal de referencia de caza portal de referencia cinegètic revista de caça revista de cazaDocument PDF
<< Tornar